Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України,  член Національної спілки художників України,  Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Т. Кара- Васильєва очолює відділ декоративного мистецтва  ІМФЕ НАН України. Вона   є провідним фахівцем в галузі народного та образотворчого мистецтва України.

 

Впродовж своєї наукової діяльності опублікувала біля 300 статей у вітчизняній та зарубіжній пресі з питань теорії та практики  народного мистецтва, 20 наукових та науково-популярних книг, підручників та посібників, вона є співавтором 30 колективних монографій та наукових збірників.

 

У своїх працях розробляє концептуальні положення мистецтвознавства, вони вирізняються багатим історичним та фактологічним матеріалом, розкривають глибинні витоки української культури, сприяють усвідомленню народного мистецтва, як феномену людського духу. Т.В.Кара-Васильєва брала участь у роботі ряду міжнародних наукових конференцій та симпозіумів з питань розвитку народного мистецтва, є організатор виставок українського мистецтва в багатьох країнах світу.

 

Кара- Васильєва є автором широкомасштабного  проекту- „Відроджені шедеври”(2006-2009),  мета якого відтворити  сучасними вишивальщицями  ескізи художників авангарду- О.Екстер, К.Малевича, Л.Попової та народних майстрів- Г.Собачко, Є.Пшеченко, В.Довгошиї, які створювались для вишивальних осередків у Вербівці та Скопцях на початку ХХст.. – Наслідком проекту  стала одноіменна виставка., яка   експонувалась в Москві, в галереї „Проун”  в центрі сучасного мистецтва,(ТРАВЕНЬ, 2009); в Благодійній організації Президентський фонд Леоніда Кучми „Україна”(грудень , 2009), в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (лютий-травень, 2010) В рамках цього проекту вийшла книга- альбом Т.Кара- Васильєва, Г.Коваленко „Відроджені шедеври” К., 2009.

 

За визначні досягнення в галузі вивчення і пропаганди народного мистецтва Кара- Васильєва має почесну  відзнаку Українського  фонду культури „ За подвижництво в культурі”(2001),  стала лауреатом премії ім. Д.Щербаківського (1994)  Національної спілки майстрів народного мистецтва України,  ім.  П.Білецького(2006) Національної спілки художників України,  ім. Ф.Колесси (2007)Національної Академії наук України. У 2007 р. їй присуджено звання „Заслужений діяч мистецтв

 

Опубліковано біля 20 окремих книжок, зокрема:

-”Полтавська народна вишивка”    К.,”Наукова думка”, 1983,

– ”Творці дивосвіту” К., “Радянська школа”,1984

– ”Сучасна українська вишивка” К., “Знання”,1986

-”Українська вишивка”К.,”Мистецтво”, 1993,

– “Літургійне шитво України ХУІІ-ХУІІІст. Іконографія,   типологія, стилістика.Львів. “Свічадо”,1996

– “Шедври церковного шитва України ХІІ-ХХстоліття.К.,Інформаційно- видавничий центр Української Православної                            Церкви, 2000

– Декоративнее мистецтво ХХстоліття. В пошуках Великого стилю. К., 2005 Либідь (у співавторстві)

– Українська вишивка. (у співав. З А.Черноморець)  Видання друге. К.. 2006.- 160с.

– Історія української вишивки К., Мистецтво., 2008.463с.

– Мистецтвознавчий доробок  //  Людимила Жоголь. Чарівниця художнього текстилю( у співавторстві) К., Либідь.

2008. С.237-255.

– Відроджені шедеври( у співавторстві з Г.Коваленко). к., 2009.  86 с.

 

Навчальні посібники, зокрема:

– “Традиції і сучасність” К., 1984.(Методичні рекомендації клубним працівникам по народному костюму. 53 іл)

– “Вышивание”в 3 ч.К., 1989.( Методические     рекомендации в помощь работникам сельских и районных учреждений культуры по изучению вышивки.)

– ”Учитесь вышивать” К.,”Реклама”,1988(в соавторстве с   А.Заволокиной)

– “Українська народна вишивка” К., “Либедь”, 1996(у співавт. з А.Заволокіною)

– “Українська сорочка” К.,”Таміріс”, 1994

– “Український рушник” К., 1997.(Науково-методичний посібник

– “Український килим” К., 1998(Науково-методичний посібник)

 

Кара-Васильєва співавтором  колективних монографій, виданих в Україні і за її межами, зокрема, таких  як “Поділля”(1996), “Українське мистецтво в його міжнародних зв”язках”(1981),”Українці”(1999), “Пути и перепутья”(Москва), “Незмінні Карпати”(Нью-Йорк, 1995)), “Україна- козацька держава”(2005)

історико-етнографічне дослідження “Холмщина і Підляшшя”(1997),яке готувалось спільно з науковцями Польщі, в якому розкрито  незнану раніше сторінку у вивченні народного мистецтва цього краю.

В 2007 р. під її науковим керівництвом  вийшов друком 5т. “Історії українського мистецтва”  Мистецтво ХХстоліття, де ряд статей присвячено декоративному мистецтву ХХст.

У відділі декоративного мистецтва , розпочате  нове  п”ятомне  видання “Історії декоративного мистецтва України”. Т.Кара- Васильєва науковий редактор видання. Вже вийшли друком т1.”Історія декоративного мистецтва від найдавніших часі до пізнього середньовіччя”( статті, присвячені вишивці та гаптуванню від Х до ХУІст;  2т „Мистецтво ХУІ-ХУІІІст, ( вміщено статтю „Вишивка і гаптування ), в 3.т.- Вишивка ХІХст.; найближчим часом вийдуть  тт..4 та5, присвячені мистецтву ХХст.

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ТЕТЯНУ КАРА-ВАСИЛЬЄВУ

 

1.Мистецтво України: Біографічний довідник.- К.:Українська енциклопедія ім. МПБажана, 1997-с.286.

2.Хто є хто в Україні : Довідник.-К.:1997.- с.204.

3.Хто є хто в Україні: Довідник.- К.:2000.

4.Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник.-2001.- с. 177.

5.Жінки- вчені Києва. К.-2003.-с.185-187.

6.Тетяна Валеріївна Кара-–Васильєва //Євгенія Шудря. Подвижники народного мистецтва.Київ, Редакція вісника “АНТ” С.48-50

7.Дроботун О. Вічно молоде мистецтво// Вісті з України,- 1994.-28липня.

8.Атлантова Л.І. Його ім”я повернуто історіїї// Культура і життя.- 1995.- 20 грудня.- Про Т.Кара-Васильєву-лауреата премії ім. Д.Щербаківського.

9.Тетяна Кара-Васильєва- лауреат журналу за 1976рік // Українська культура.- 2001.//10.-с.32-33

10ЖогольЛ. Чарівна нитка долі // Метро.- 2001. 19-24жовтня.

11.Жоголь Л. Чарівнв нитка долі // Жінка .-2001. // 10.-С.32-33.

12.Селівачов М.Р. Про Кара-Васильєву, дослідника, колегу// Народне мисстецтво.- 2001.-//3 с. 18-19.

13.Фоменко В.М. Мистецтвознавчі набутки Тетяни Кара-Васильєвої // Народна творчість та етнографія 2001 33//3-4.

14.Тетяна Кара- Васильєва// Є. Шудря. Подвижниці народного мистецтва. К.-2003.с.48-50.

15.Магічна сила гаптування // Жіночий світ .-2003// 1// С.33,22

16.Чегусова З.А. Дорогоцінний подарунок до Великодня // Дзеркало тижня- 2001р. -16червня

17.Марковиченко Ю. Шедаври церковного шитва. Відкриття мистецтвознавця Тетяни Кара-Васильєвої// Вітчизна .- 2002 // 1-2 с.155-160

18.Сhegusova Zoa A book of divine embroiderie // Kiev weekli.- 2002.-March 7

19.Тетяна Кара-Васильєва Бібліографічний  покажчик К., 2002

 

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ ПРЕСИ

1. Воронов Н. О литургическом шитье Украины // Зеркало недели.1997.-–18 января.

2. Ісаєвич Я. Книжка про літургійне гаптарство // Літературна Україна .- 1997-12 червня.

3. Білецький П. Книга, вельми варта уваги.// Народна творчість та етнографія.-  1998 //1.-С. 112.(журнал)

4. Овсійчук В. Рецензія на книгу ТКара-Васильєвої “Літургійне шитво України ХУІІ- ХУІІІст” // АНТ.-2000.-//3-6-  С.123.(журнал)

6.Чегусова З . Драгоценный подарок к Пасхе.//– Зеркало недели .-2001- 16- 22 июня.

Жоголь Л. Чарівна нитка долі // Метро -2001.- 19-25октября.

8. Тетяна Кара-Васильєва Шедеври церковного шитва України ХІІ-ХХст.- Критика .-Рік У, Число 11.- листопад 2001.

11.Ніна Саєнко. У пошуках великого стилю// Українське Слово.№38 20- 26 вересня 2006

12.Сом-Сердюкова О. Нове слово про декоративне мистецтво України ХХ століття: Кара- Васильєва Т.В., Чегусова З. Декоративне Мистецтво України ХХстоліття: Упошуках „великого стилю”.-К, 2006.-280с, іл.// Мистецькі обрії №8-9 к., 2006.- с.498-500

13.З.Чегусова.Літопис української вишивки// Культура і життя.№25, 24 червня 2009С.6

14.Т.Косміна. Про історію української вишивки/\ Народне мистецтво №1-2, 2009. С.85

15.Никорак О. Декоративне мистецтво ХХст. У пошуках “Великого стилю”// Мистецтвознавчий автограф.Випуск 3. Львів.2008.с.202-210

16.Зоя Позмогова. Алмазний вінець  мистецтвознавця // ОМ.№3с151-153

17.Ніна Крижанівська. Кришталева книга.// Жінка.№12, 2009.С.32

18.О.Лагутенко. Нове слово про українську вишивку. // МІСТ№4-5(.Мистецтво історія сучасність теорія).К., 2009

19.Тетяна Кара- Васильєва.// Успішна жінка.К., 2010, С.68-69

 

Відзнаки за монографію „Історія української вишивки”

1.Диплом  за перше місце  в номінації “Візітівка” на  Х Всеукраїнському ретінгу “Книга року 2008″( присудження – лютий 2009)

2. перше місце на форумі видавців у Львові-вересень 2009

3. Приз “Кришталева книга” на міжнародній виставці в  Москві-

вересень2009

 

Творче кредо: Вважаю, що головним для науковця є  безкомпромісність у відстоюванні своїх принципів, чесність в  оцінках художніх явищ і творчих постатей.

В своїх статтях, книгах   пишу про жінок:  народних майстринь-  вишивальниць, гаптарок -черниць як далекого минулого  так і сучасного.  Намагаюсь  розкрити  глибоку духовність української жінки, її   колосальний творчий потенціал.

Українська жінка вміє сердцем відчувати навколишню красу і відтворювати це в узорах вишивки, ткацтва, килимарства, звичайне полотно перетворювати на витвір високого естетичного значення. В .  умовах тяжкої селянської праці,  вона намагалась наповнити красою свій побут, зробити привабливим одяг.

В тиші монастирських келій черниці створювали речі церковного призначення, були високоосвідченими,  досконало володіли мистецтвом шитва золотом і сріблом, іконописом, що є унікальним явищем світової культури..

 

This entry was posted on четвер, вересня 29, 2011 at 5:56 am and is filed under Майстеркласи та статті. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.